Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Μειοδοτικός Διαγωνισμός-(Υλικά Φαρμακείου)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια των απαραίτητων φαρμάκων για το φαρμακείο του ΔΙΕΚ Σερρών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που...

Μειοδοτικός Διαγωνισμός-(Γραφική Ύλη, toner)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και Α3, toner, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η παρούσα...

Μειοδοτικός Διαγωνισμός-Υλικά εκπαίδευσης (Είδη Ιχθυοπωλείου) 2018Β

Για την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ? ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ(CHEF) και των δύο(2) τμημάτων(Α? & Γ? εξαμήνου και για το σύνολο των εργαστηριακών ωρών κατάρτισης του...

Μειοδοτικός Διαγωνισμός- Υλικά εκπαίδευσης ? Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος 2018Β

Για την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ (Α?) του χειμερινού εξαμήνου 2018 (2018Β), το ΔΙΕΚ Σερρών προβαίνει στην προκήρυξη του παρόντος διαγωνισμού και καλεί τους...

Μειοδοτικός Διαγωνισμός-Υλικά εκπαίδευσης Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης 2018Β

Για την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ? ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ(CHEF) και των δύο(2) τμημάτων(Α? & Γ? εξαμήνου και για το σύνολο των εργαστηριακών ωρών κατάρτισης που...