Επιλογή Εκπαιδευτών

Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου – 2021Α

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας απευθύνει στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων ανά Δ.ΙΕΚ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη/εγγραφή στo μητρώο εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.

Καλούνται οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην ιστοσελίδα : mitrooiek.minedu.gov.gr στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) χειμερινού εξαμήνου 2019β & εαρινού εξαμήνου 2020α

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ, έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 6331/380/02-08-2019 Απόφαση...

Προγραμματισμός αναθέσεων διδακτικών ωρών για το εαρινό εξάμηνο 2019Α

Εν όψει της έναρξης του εαρινού εξαμήνου 2019Α και των αναθέσεων των μαθημάτων, ενημερώνουμε τους υποψήφιους εκπαιδευτές πως η πρόταση για πρόθεση ανάθεσης διδακτικών ωρών θα γίνεται με αποστολή e-mail....

Έγκριση σύναψης σύμβασης ωρομισθίων εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ., Δ.ΣΕΚ, Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής, χειμερινού εξαμήνου 2018Β

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποφάσισε την έγκριση σύναψης των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης έργου ωρομίσθιας διδασκαλίας με τους επιλεγέντες εκπαιδευτές Δημοσίων ΙΕΚ, Δημοσίων ΣΕΚ, Δημοσίων ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής για το...

Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ(2018Β & 2019Α)

Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες ωρομισθίων εκπαιδευτών για ΔΙΕΚ Χειμερινού Εξαμήνου 2018β & Εαρινού 2019α όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση του πρακτικού Εξέτασης Ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων των υποψηφίων που υπέβαλαν...

Αιτήσεις υποψηφίων εκπαιδευτών 2018Β & 2019Α

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 5697/336/02.08.2018 Aπόφαση του Δ.Σ., απευθύνει...