Νέο προσαρμοσμένο πρόγραμμα κατάρτισης – Τμήματα

Έναρξη μαθημάτων : 18 Μάϊου 2020,  Λήξη μαθημάτων : 30 Ιουνίου 2020, Διάρκεια διδακτικής ώρας 35′ Αριθμός καταρτιζόμενων ανά αίθουσα μέχρι 15 με 1,5 μέτρο απόσταση. Ειδικότητες – Τμήματα που εμφανίζονται … Συνεχίστε να διαβάζετε το Νέο προσαρμοσμένο πρόγραμμα κατάρτισης – Τμήματα.