Οργανόγραμμα

Το Δ.ΙΕΚ Σερρών είναι οργανωμένο σε πυραμίδα με τον διευθυντή κ. Βασίλειο Μιχαηλίδη (ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ80 Οικονομίας, MSc Communication & Information Systems) να έχει τη γενική διεύθυνση και με δύο υποδιευθυντές τους κκ Γεωργιάδη Κωνσταντίνο (ΠΕ86 Πληροφορικής, MSc Πληροφορικής, MSc Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων) και Ακριτίδη Χαράλαμπο (ΠΕ82 Μηχανολόγων, MSc Εφαρμοσμένη Πληροφορική) που έχουν εξειδικευμένες αρμοδιότητες στα Τμήματα Διοικητικών Θεμάτων και Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.

Ακόμη το Δ.ΙΕΚ Σερρών είναι οργανωμένο σε τμήματα με το αντίστοιχο διοικητικό προσωπικό ως εξής :

Τμήμα Γραμματείας

Καλαϊτζή Ευθυμία (ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ80 Οικονομίας, MSc Πληροφοριακά Συστήματα)

Κατσαρέλη Ελευθερία (ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, MSc Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία)

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

Τενεκετζή Σοφία (ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας)

Ηλιόπουλος Σταύρος (ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής)

Τμήμα Πρακτικής, Μαθητείας & Διασύνδεσης

Δημητριάδου Φωτεινή (ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, MSc Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων)

Τμήμα Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Ηλιόπουλος Σταύρος (ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής)

Ιλανίδης Αθανάσιος (ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής)

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί

Κασαπίδου Αικατερίνη (ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων)

Κουτσουρίδης Κωνσταντίνος (ΠΕ87.01 Οδοντίατροι)