Μειοδοτικός Διαγωνισμός – «Υλικά εκπαίδευσης – Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης 2019Β»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης για την ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» σύμφωνα με τους όρους και τις...

Μειοδοτικός Διαγωνισμός – «Υλικά εκπαίδευσης – Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης 2019Β»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης για την ειδικότητα «Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει...

Κατάθεση ατομικών στοιχείων και δικαιολογητικών εκπαιδευτών για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2019Β

Εν όψει της υπογραφής των συμβάσεων για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2019Β, οι εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Σερρών θα πρέπει να καταθέσουν τις δηλώσεις ατομικών στοιχείων με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά...

Μειοδοτικός Διαγωνισμός – «Υλικά εκπαίδευσης – Βοηθός Βρεφονηπιοκομίας 2019Β»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης (Βιβλία) για την ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει...

Θέση πρακτικής για την ειδικότητα «Βοηθός Φυσιοθεραπείας»

Θέση πρακτικής για την ειδικότητα «Βοηθός Φυσιοθεραπείας» στο κέντρο αποκατάστασης – φυσικοθεραπευτήριο του κ. Παζαρλή Αθανασίου Τηλ. 6944666536