Αιτήσεις Επιλογής Υποψηφίων Σπουδαστών ΔΙΕΚ 2019Β

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής υποψηφίων σπουδαστών ΔΙΕΚ του Υ.ΠΑΙ.Θ. από Δε 02-09-2019 έως Δε 09-09-2019 στη διεύθυνση https://diek.it.minedu.gov.gr . Για πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) χειμερινού εξαμήνου 2019β & εαρινού εξαμήνου 2020α

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ, έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 6331/380/02-08-2019 Απόφαση...

Πρακτική άσκηση στον ΟΤΕ

Κύριο μέλημα του Ομίλου ΟΤΕ αποτελεί η προσφορά ευκαιριών πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και σπουδαστές, που επιθυμούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από την ακαδημαϊκή τους πορεία,...

Πρόταση για νέες ειδικότητες 2019 – 2020

Οι προτεινόμενες ειδικότητες για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 Εντός του Αυγούστου αναμένεται η προκήρυξη τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους. Η φοίτηση στο Δημόσιο...

Θέση πρακτικής για την ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου»

Θέση πρακτικής άσκησης για την ειδικότητα Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου. Φορέας : ΘΕΡΜΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Διεύθυνση : Μεραρχίας & Σπετσών 7 –  Σέρρες,  Τ :...

Μειοδοτικός Διαγωνισμός – Γραφική Ύλη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και ξηρογραφικού χαρτιού Α4, Α3, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η...