Παράταση εγγραφών 2020Β

Σας ενημερώνουμε πως έχει παραταθεί η δυνατότητα εγγραφών Α’ Φάσης στo Δ.ΙΕΚ Σερρών μέχρι και Δευτέρα 28/9/2020 και ώρα 19:00 μ.μ. Την επόμενη ημέρα (Τρίτη 29/9/2020) θα ξεκινήσει η διαδικασία...

Ενημέρωση σπουδαστών ΙΕΚ για τη διατήρηση δελτίου ανεργίας

Σπουδαστές ,κατόχοι δελτίου ανεργίας και επιδοτούμενοι που προτίθενται να εγγράφουν και να φοιτήσουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των ΙΕΚ, σύμφωνα με το αρθρο 34 του ν.4554/16, Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν...

Αποτελέσματα επιλογής Α΄ φάσης υποψηφίων ΔΙΕΚ 2020Β

Α. Προθεσμίες Εγγραφών Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως από την Παρασκευή 18–09–2020 έως και την Πέμπτη 24–09–2020 και ώρες 14:30 – 20:200 στο Δ.ΙΕΚ Σερρών για να υποβάλουν...

Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων καταρτιζομένων ΔΙΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων εγγραφών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) της χώρας για το έτος...

Επανεγγραφές σπουδαστων ΔΙΕΚ Σερρών 2020Β

Καλούνται οι σπουδαστές του ΔΙΕΚ Σερρών που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Β΄ εξάμηνο σπουδών, να καταθέσουν αίτηση επανεγγραφής μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020. Προτείνεται η αποστολή ηλεκτρονικής αίτησης (απαιτείται υπογραφή) στη...